A FÉK program célja

A Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) oktatási program küldetése az, hogy elősegítse a fiatalok „egészséges felnőtté” válását, s így hozzájáruljon a jövő generációk tartalmasabb, teljesebb életéhez, és egy jobban működő társadalom létrejöttéhez.

Az „egészséges felnőtt” kifejezés alatt azt értjük, hogy – a nyilvánvaló fizikai, biológiai egészségen túl – egy felnőtt ember teljes, tartalmas életéhez legalább a következő három dolog elengedhetetlenül szükséges:

  1. REÁLIS ÖNISMERET – Önmagáról reális képet tud alkotni, és e kép stabil alapokon áll; önmagát értékesnek látja, de sem alul-, sem túl nem értékeli; szilárd jellemmel rendelkezik. Az egészséges felnőtt tisztában van önmagával.
  2. BENSŐSÉGES KAPCSOLATOK – Más emberekkel egyenrangú, kölcsönös, bensőséges és tartós kapcsolatokat tud kialakítani, amelyekben elfogadást kap és ad. Az egészséges felnőtt tisztában van a másokhoz való viszonyával.
  3. MOTIVÁLÓ CÉLOK – Feladata, dolga, célja van a világban, amelyben él. Célokat tűz ki, amelyek motiválják, jövőképpel, reménnyel és a jelentőségteljesség érzésével ruházzák fel, valamint elhelyezik őt a tágabb társadalomban azon a feladaton, munkán, hivatáson keresztül, amit végez. Az egészséges felnőtt tisztában van szerepével a világban.

A FÉK program lényegében e három terület fejlesztésében, és a fejlődést akadályozó csapdák elkerülésében szeretne segítséget nyújtani – elsősorban a középiskolás korosztály és a velük dolgozók számára, de természetesen bárki másnak is, aki elveinket, ötleteinket és eszközeinket hasznosnak találja.

(c) 2022 Fiatalok az Élet Küszöbén

Minden jog fenntartva.