Mi a FÉK?

Kedves Pedagógus, Egészségnevelő és Szülő!
 
Egy képzeletbeli utazásra hívjuk Önt. Induljon el vissza az időben, és képzelje el magát tizenévesnek. Tele voltunk álmokkal, melyeket szerettünk volna megvalósítani. Vajon milyen lehet ma kamasznak lenni? Vajon ők megvalósíthatják-e majd az álmaikat? Az összetört családok miatt hány gyereknek kell egyedül, bizonytalankodva megtalálnia helyét a világban, megtalálnia társát egy olyan korban, amikor a világtörténelem legnépesebb, de egyben legmagányosabb emberisége él?Hogyan segíthetnénk nekik, hogy ne csak az álmodozás lehetőségét biztosítsuk számukra, hanem azt a környezetet is, amelyben álmaikat valóra válthatják? Az álmok valóra válhatnak! Lehet teljes, boldog és tartalmas életet élni! Ha megváltozott cselekedeteket akarunk látni, akkor megváltozott jellemre van szükség. Minden jellem értékrenden alapul. Léteznek olyan értékek, amelyek nem szubjektívek, hanem függetlenek a korok, egyének és társadalmak eltérő felfogásaitól? Pedagógusok, ifjúságvédelmi szakemberek ezreivel együtt dolgozva felfedeztük, hogy szinte mindegyikükben ott él a vágy, hogy a diákokra és a társadalom jövőjére hatással legyenek, megváltoztassák azt.

A Timóteus Társaság másokkal együttműködve segíteni kíván a fiatalok és családjaik legalapvetőbb szükségleteinek betöltésében. A Nemzeti Egészségvédelmi Intézet AIDS-megelőzési csoportjának felkérésére 1994-ben létrehoztuk a “FIATALOK AZ ÉLET KÜSZÖBÉN” elnevezésű programot azzal a céllal, hogy segítsen a fiataloknak az egészséges önismeret, tartalmas kapcsolatok, örömteli szexualitás, boldog családi életre való készség és stabil értékrend kialakításában, valamint megtanítsa őket nemet mondani a környezeti nyomásnak.

 

FÉK munkacsoport

Timóteus Társaság Alapítvány

A Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) oktatási prog­ram és mozgalom küldetése az, hogy elősegítse a fiatalok „egészséges felnőtté” válását, s így hozzájáruljon a jövő generációk tartalmasabb, teljesebb életéhez és egy élhetőbb társadalom létrejöttéhez.

  • REÁLIS ÖNÉRTÉKELÉS – Diákjaink önértékelése fejlődjön azáltal, hogy erősítjük értékesség-tudatukat, önismeretüket, megtanítjuk őket érzelmeik intelligens irányítására és jellemüket megalapozzuk.

 

  • BENSŐSÉGES KAPCSOLATOK – Diákjaink kapcsolat-építései képességei fejlődjenek, hogy egyenrangú, kölcsönös viszonyokat, valamint bensőséges és tartós baráti- illetve párkapcsolatokat tudjanak kialakítani és fenntartani.

 

  • MOTIVÁLÓ CÉLOK – Diákjaink felfedezzék a céljaikat és megtalálják a feladatukat a társa­dalomban; képesek legyenek e célok megvalósításhoz szükséges lépéseket azonosítani; a helyes döntéseket meghozni és az előttük álló csapdákat kikerülni.

Hazai eredmények

A FÉK program 1994-ben indult. Az oktatói szimpóziumok összlátogatottsága meghaladja a 8000 főt.

A résztvevõk elsősorban tanárok, védőnők, egészségnevelők, szociális munkások, családgondozók, akik több mint 800 városból, faluból, községből érkeztek, s több mint 1000 oktatási intézményt képviseltek. Programunk 2012-ig akkreditált pedagógus továbbképzési program volt. A következő években a program átszerkesztése miatt nem tervezünk akkreditált képzést tartani.

A szimpóziumokon eddig résztvevő tanárok és védőnők 66 százaléka az egész FÉK anyagot használja. Azok közül, akik nem kívánták az egész tananyagot használni, figyelemre méltó, hogy 93 százalékuk az önismereti részt, 91 százalékuk a barátsággal foglalkozó részeket, 86 százalékuk a szexualitással kapcsolatos részeket fogja tanítani. A tanárok visszajelzése alapján kiemelkedőnek mondható, hogy 91 százalékuk tartotta fontosnak, hogy elkezdje használni a tananyag etikával, értékrenddel, jellemmel foglalkozó részeit is.

Az átlag életkor, akiknek tanítják az anyagot 14.2 év, vagyis a 7-9. osztály az a korcsoport, amelyeknél a leginkább szükségét érzik ennek a témakörnek a tárgyalását, bár ebben nagy eltérések mutatkoztak. A résztvevő egészségnevelők, védőnők és tanárok kifejezték, hogy számukra ezek a konferenciák nem pusztán a szakmai munkájukban segítettek, hanem a saját magánéletükre is jelentős hatással voltak.

Az előadásokat osztálytermekben meghallgató diákok 80 százaléka jelzi vissza azt, hogy az anyag nagyon jó és hasznos segítség a számukra.

Nemzetközi eredmények

A FÉK program Magyarországról indult, de jelenleg már 62 országban használják. Szimpóziumainkra rendszeresen jönnek más országok képviselői, akik aztán az adott országban elindítják ezt a programot.

Igen jelentős előrehaladást ért el a program Kínában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában és Bulgáriában.

Kínában a kínai Vöröskereszt országos ifjúságvédelmi programmá emelte a FÉK programot. Az összes egyetemre ki akarják terjeszteni, s több egyetemen, köztük az ország legjobb egyetemén a Beijing University-n a kreditpontos oktatás részévé vált ez a Magyarországról elindult ifjúságvédelmi program. A partneri kapcsolatnak köszönhetően rendszeresen látogatunk el Kínába és segítjük az ottani képzések lebonyolítását. Elsősorban egyetemi oktatók és professzorok vesznek részt ezeken a képzéseken. Későbbi terveikben szerepel a középiskolás oktatók képzése is a FÉK program használatára. Reményeink és céljaink között szerepel, hogy kínai diákokat hozunk Magyarországra, hogy részt vegyenek a FÉK által szervezett “Speak Out” nyári táborban.

Az országok nevei, ahol a FÉK program elindult:

Albánia, Argentina, Burkina Fáso, Botswana, Bulgária, Kongó, Costa Rica, Cote D’Ivoire, Dél-Afrika, Etiópia, Gána, Fehéroroszország, Fülöp-szigetek, Gabon, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Jordánia, Kenya, Kína, Kongó, Libanon, Libéria, Litvánia, Malawi, Magyarország, Mexikó, Mongólia, Nigéria, Pápua új Ginea, Oroszország, Románia, Sierra Leone, Spanyolország, Szerbia, Thaiföld, Ukrajna, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.

Diákok véleménye:

“Ez az előadás nagyon jó volt, sokat lehetett belőle tanulni, mert én nem hittem volna, hogy a szex veszélyes dolog. Nagyon jó volt ez az előadás, mert e hónap 19-én lehet, megtettem volna azt a lépést, amit nem kellett volna, de most már tudom azt, hogy mi a szex és TUDOK VELE várni. Köszi szépen az előadást és remélem, hogy még több suliban lesz ilyen előadás.”

“Az elõadás igazán érdekes. Más ehhez hasonló ‘felvilágosító óra’ csak a puszta unalmas tényeket mutat. Ez ki tudta/merte mondani azt, amit mindenki érez csak nem meri megfogalmazni, csak saját magában. Vannak, akik nem mondhatják el ennek a lelki tartalmát, mert nincs kinek. Jó, hogy legalább hallgatni lehet.”

“Szerintem nagyon jó volt, és szerintem több ilyen alkalmat kéne szervezni, akár a mi sulinkban, akár máshol! Nekem most igazán sokat jelentett ez az előadás! Most nem a szexre gondolok, hanem a szerelem fogalmára, mert rájöttem, mit érzek valójában a barátom iránt! Köszönöm.”

“Ez a beszélgetés számomra azért volt fontos, mert már kezdtem inogni, de meggyőzött, hogy tudni kell és érdemes VÁRNI. A műsort nagyon fontosnak találom más iskolában, helyeken való bemutatása miatt. Mert sok fiatal még nem tudja érzékelni, eldönteni azt, hogy mit akar. Ez a műsor megmutatja az élet kis történetét. A kapcsolatok elterjedését és azt, hogy a mai világban a könnyelmű szerelemnek milyen következményei lehetnek. Nagyon jó az előadás.”

 

Tanárok véleménye:

“Fantasztikus ez a kezdeményezés a diákok segítésére, mert annyira az ÉLET-ről szól, arra készíti fel őket. Óriási szükség van rá.” – pedagógus.

“Húsz évvel ezelőtt marxizmust tanultam három éven keresztül. Ezen a hétvégén többet tanultam és kaptam, mint az elmúlt húsz évben összesen. Ez a hétvége megváltoztatta és befolyásolta azt, hogy mit fogok tenni a következő húsz évben.” – középiskolai tanár.

“Két FÉK klub után úgy érzem, hogy jobban ismerem a diákokat, mint a tanáraik, mivel a belső érzéseiket is kifejezik nekem és olyan dolgokról beszélnek, amelyek igazán foglalkoztatják őket.” – FÉK klubot tartó egészségnevelő.

“Láttam, ahogy az iskolámban a FÉK-et tanítják és úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű program. Akik az osztályainkban beszéltek kitûnõ munkát végeztek és nagyszerű volt a visszajelzés is” – középiskolai igazgatóhelyettes.

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail