ESZKÖZÖK

A FÉK tanári kézikönyv legújabb kiadásán jelenleg is dolgozunk. Egy teljesen megújult és újszerű, három kötetből álló tanári kézikönyv kerül kiadásra. Elkészültéről ezen az oldalon tájékoztatjuk Önöket.

Kiadványaink beszerezhetők a Harmat kiadónál: http://www.12kosar.hu A Harmat kiadó címe: 1114 Budapest, Bukarest u. 3. és telefonszáma: 1-466-9896 A kiadványok árusításával a Timóteus Társaság nem foglalkozik.
fotó-22
hatter
fotó-24
fotó-23
Tanári kézikönyv 1-2. A tanári kézikönyv szándékunk szerint mindent tartalmaz, amit az adott témában feltétlenül szükséges elmondani. A témaköröket 7 fejezetre osztottuk szét, amelyeket olvasmányok vezetnek be (10 db), és óravázlatok követnek (38 db), hogy a tananyag tartalmát a tanárok könnyen át tudják adni diákjaiknak. Tartalom Önértékelés – kapcsolatom magammal Barátság – kapcsolatom a barátaimmal Jellem – kapcsolatom a jellememmel és az értékeimmel Szerelem és szex – párkapcsolatom Veszélyek a szabados szexben Veszélyek a drogban Hozz jó döntéseket!
Tanári kézikönyv 3. kötet. A FÉK 15. éves évfordulójára kiadott tanári kézikönyvünk fő témája az Érzelmi Intelligencia. A kézikönyvben 13 óravázlatot és 4 olvasmányt találhat. A kézikönyv részét képezi egy DVD melléklet, amelyen az óravázlatok használatát segítő rövid filmek és egyéb kiegészítő írott anyagok, tesztek, játékok találhatók.
Miért várj? – Josh McDowell igen részletes könyve törmérdek levelezés eredménye. Példákon, statisztikákon és meggyõzõ érvelésen keresztül mutatja be azt, hogy miért érdemes várni a szexualitással a házasságig. A szerzõ 37 okot sorol fel, amelyek miatt a fiatalok a házasság elõtt szexuális kapcsolatot létesítenek, s 26 meggyõzõ érvet tár elénk, amelyek amellett szólna, hogy miért érdemes várni a szexszel a házasságig. A szerzõ praktikus segítséget ad arra nézve is, hogyan lehet ellenállni a kortársaktól jövõ nyomásnak.
Neked milyen szerelem kell? – Josh McDowel – A könyv 3 fajta szeretetről beszél. Az első kettő feltételes a harmadik feltétel nélküli szeretet. A könyv rövidsége és gyakorlatiassága jól megfogalmazza az igazi szeretet lényegét és annak a szexualitáshoz való egészséges kapcsolódását. Ez a rövid, de annáál hasznosabb anyag jól kiegészítheti a kapcsolatok, szerelem és szexualitás témakörét a diákok számára és egyben nagy segítség lehet oktatóknak is felkészültebbnek lenni.
DVD kiadványaink. Jézus élete – Az egyik leghitelesebb film Jézus Krisztusról. Ki is volt Jézus valójában? A díjnyertes producer, John Heyman ezt a kérdést válaszolja meg a Jézus élete cím filmben, amelyet sokan a legigényesebb bibliai témájú alkotásnak tartanak. Heyman Jézus élete ábrázolása nyomán a néző az első századi Palesztinában érezheti magát. Történészek, teológusok hosszú idön át tanulmányozták az adott kor öltözködési szokásait valamint ételeit, hogy minél hübb képet mutathassanak be Jézus életéről. A film izraeli helyszínei a Bibliában megjelölt területek voltak, és a forgatáson mintegy 5000 izraeli és arab szereplö vett részt. A filmnek jóformán minden egyes szava Lukács evangéliumából való.
Jézus gyerekszemmel – A Jézus élete c. filmből átdolgozott gyerekeknekkészített film. Bemutatja a Megváltó életét, ahogy ő viszonyult a gyermekekhez és ahogyan a gyermekek látták. Érdekes szegmenst tár elénk Isten Fiának az életéből és segítséget nyújt a gyermekeknek a könnyebb megértésben.

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail